Λίγα λόγια για την on!SPOT

Φιλοσοφία παροχής υπηρεσίων και στόχος της εταιρείας

greeceΗ on!SPOT ιδρύθηκε, με στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοποριακών δια-δικτυακών συστημάτων ανοικτού κώδικα, για την Ελληνική αγορά.

Απαρτίζεται από επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας με πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο. Το επίπεδο και η πορεία των στελεχών της εταιρείας είναι ενδεικτικό του δυναμικού της χαρακτήρα, της οργανωτικής της δομής, της τεχνοκρατικής της αρτιότητας, της εμπιστοσύνης της αγοράς και κυρίως της αποδοχής και της στήριξης των συνεργατών και των πελατών της με κύριο χαρακτηριστικό τους το υψηλό μορφωτικό επίπεδο (πάνω από το 70% είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), τη μεγάλη εμπειρία και την άριστη τεχνική εξειδίκευση.

Επίσης, συνεργάζεται με εξωτερικούς επιστημονικούς Συνεργάτες / Συμβούλους και ταυτόχρονα αναπτύσσει ένα πλήρες δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων δια-δικτυακών λύσεων (turn key solutions).

 

 

 

Βασικό πλαίσιο αρχών φιλοσοφίας και δράσης:

onspot business

 • Συλλογικότητα στο σχεδιασμό με σαφή προσδιορισμό συγκεκριμένων και εφικτών στόχων.
 • Πελατοκεντρικός προσανατολισμός, επιμελής παρακολούθηση και αφομοίωση των τεχνολογικών εξελίξεων.
 • Ομαδικότητα στη δράση και δεσμευτικό, αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων (projects).
 • Εξατομίκευση της ευθύνης έργου και της καθοδήγησης των εργασιών.

Η on!SPOT βασίζεται κυρίως στην έννοια της Ολικής Ποιότητας και στην παροχή Ολοκληρωμένων λύσεων σε κάθε Επιχείρηση και Ελεύθερο Επαγγελματία μέσω ευέλικτων, οικονομικά ορθολογικών και τεχνικά άριστων εφαρμογών, έχοντας πάντα σαν στόχο την άψογη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση τους και την ανάδειξή μας σε πολύτιμο Συνεργάτη τους.

 

 

 

 

onspot businessΟ Στόχος μας

 • Η αμεσότητα, ταχύτητα στην υλοποίηση και παράδοση αρτίων και δοκιμασμένων λύσεων στον Πελάτη.
  Για τον παραπάνω λόγο έχουμε δημιουργήσει έτοιμες λύσεις, ανάλογα με το αντικείμενό σας, οι οποίες μπορούν άμεσα να εγκατασταθούν στο site σας και να παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις λύσεις ala cart.
 • Οι καλύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα, χρήσιμες και ωφέλιμες προς στους Πελάτες και τους Συνεργάτες της.
 • Η ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ανοικτού κώδικα, έτσι ώστε ο Πελάτης να μην είναι δεσμευμένος και εγκλωβισμένος αλλά ο απόλυτος κυρίαρχος της ηλεκτρονικής ιδιοκτησίας του.
  Η σχέση μας μαζί του είναι πάντα συμβουλευτική, προσωπική και ο σκοπός μας είναι η ανάπτυξή και η καθιέρωσή της όχι σαν σχέση εξαρτημένων μελών, αλλά δυναμικών συνεργατών που έχουν ως κοινό στόχο την εξέλιξη.
 • Η προστασία των επενδύσεων των Πελατών μας, ώστε να βρίσκονται πάντα ένα βήμα κοντά σε κάθε τεχνολογική εξέλιξη και ένα βήμα εμπρός από τον ανταγωνισμό.
  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δυνατότητα της επέκτασης και εξέλιξης της ήδη υπάρχουσας επένδυσης ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να ξαναγίνει τίποτα από την αρχή.

 

 

anaptiksi istoselidon

Παραδείγματα Κατασκευής Ιστοσελίδων:

 • Ιστοσελίδες Ιδιωτών (Blogs, Forums, Photo Albums, κλπ)
 • Ιστοσελίδες επαγγελματιών (Φωτογράφοι, Γραφίστες, Καλλιτέχνες, κλπ)
 • Ιστοσελίδες μικρομεσαίων εταιρειών (Πληροφοριακές, B2B)
 • Δια-δικτυακά καταστήματα (e-shops)
 • Portals (Αθλητικά, Πολιτιστικά, Ψυχαγωγικά, Ενημερωτικά, κλπ)
 • Τουριστικών επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά Πρακτορεία, Ενοικίαση Οχημάτων)
 • Μεσιτικά Γραφεία
 • Επιχειρήσεις Παροχής υπηρεσιών
 • Εξειδικευμένα έργα μεγάλων επιχειρήσεων
Copyright © 2020 on!SPOT